06/01/2013

2013 Yılı Vergiden İstisna Yemek Bedeli Duyurusu

31 Aralık 2012 ve 28514 sayılı Resmi Gazete'de yer alan gelir vergisi genel tebliğinde "Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL + KDV (KDV dahil 12.96 TL) olarak tespit edilmiştir".

Restaurant Pass kullanan müşterilerimizin, günlük 12,96 TL 'ye kadar olan yemek bedellerinin, vergilendirmeden muaf olacağını hatırlatır iyi bir yıl geçirmenizi dileriz.

*(KDV dahil 12,96 TL lik günlük yemek bedeli aşılması halinde sadece aşan tutar kadar vergiye tabi olursunuz.)